HİSSE SENEDİ FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 210.828.868,70 TL
Yatırımcı Sayısı: 27.212,00
Birim Pay Değeri: 0,157668 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.06
VOB 30: (%) 1.58
Ortaklık Payları: (%) 93.47
Ters Repo: (%) 1.42
Katılma Belgesi: (%) 3.47

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Hüseyin SERT
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99