ALTIN FON

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 5.9.2017
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 1.807.841.283,00 TL
Yatırımcı Sayısı: 75.330,00
Birim Pay Değeri: 0,031012 TL

Portföy Dağılımı

Kira Sertifikası: (%) 92.96
Kıymetli Maden: (%) 7.04

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Murat ATAR
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Sema DOLAŞOĞLU
Hüseyin SERT
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon’un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20’si kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100