TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 22.9.2017
21.5.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 282.989.262,76 TL
Yatırımcı Sayısı: 9.061,00
Birim Pay Değeri: 0,048179 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 9.68
Ortaklık Payları: (%) 5.37
Özel Sektör Tahvili: (%) 0.77
Ters Repo: (%) 8.49
Katılma Belgesi: (%) 22.67
Finansman Bonosu: (%) 53.02

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Mert Mustafa NİŞEL
Orhun VİRLAN
Tankut NAZİLLİ
Erkan ÖĞEÇ
Fon Denetçisi : Begüm KARAÇAM
Fon Müdürü : Erkan ÖĞEÇ

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100