BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 25.1.2017
21.5.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 14.368.669,73 TL
Yatırımcı Sayısı: 20.251,00
Birim Pay Değeri: 0,023938 TL

Portföy Dağılımı

Katılma Hesapları: (%) 53.74
Kira Sertifikası: (%) 45.20
Katılma Belgesi: (%) 1.06

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Safiye YEŞİLIRMAK
SEMA DOLAŞOĞLU
MEHMET FATİH SUBAŞILAR
MERT MUSTAFA NİŞEL
Fon Denetçisi : Begüm KARAÇAM
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası Cinsinden katılma hesabında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%60 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100