HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 0,54 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 112.089.028,01 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 0.33 % 1.68 % 1.27
VOB 30 % 0.00 % 0.00 % 0.73
Ortaklık Payları % 92.09 % 89.48 % 94.19
Ters Repo % 7.57 % 8.84 % 3.81

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,103786 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,103521 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -0.26
Karşılaştırma Ölçütü % 2.30
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.