HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 93,86 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 3.013.803.115,91 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 1.49 % 2.68 % 0.15
VOB 30 % 2.54 % 3.66 % 5.04
Ortaklık Payları % 93.00 % 90.36 % 91.65
Ters Repo % 0.00 % 0.47 % 0.26
Katılma Belgesi % 2.97 % 2.84 % 2.89

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 1,322414 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 1,605437 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 21.40
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.