BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
26.1.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 317.852.395,10 TL
Yatırımcı Sayısı: 109.755,00
Birim Pay Değeri: 0,069405 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.09
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 75.06
Özel Sektör Tahvili: (%) 19.32
Ters Repo: (%) 2.04
Banka Bonosu: (%) 2.28
Finansman Bonosu: (%) 1.20

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Cüneyt YÜNGÜL
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Cüneyt YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99