PARA PİYASASI FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 591.637.749,40 TL
Yatırımcı Sayısı: 113.494,00
Birim Pay Değeri: 0,076021 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 7.08
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 26.57
Özel Sektör Tahvili: (%) 5.15
Ters Repo: (%) 12.17
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 21.85
Banka Bonosu: (%) 13.83
Finansman Bonosu: (%) 13.36

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Hüseyin SERT
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99