AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 5.9.2017
8.7.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 17.703.717,96 TL
Yatırımcı Sayısı: 2.847,00
Birim Pay Değeri: 0,013898 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 1.07
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 3.17
Ortaklık Payları: (%) 62.10
Özel Sektör Tahvili: (%) 1.15
Ters Repo: (%) 2.80
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 6.38
Banka Bonosu: (%) 18.30
Finansman Bonosu: (%) 5.03

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
Cüneyt YÜNGÜL
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Cüneyt YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100