HİSSE SENEDİ FONU


01.01.2007 - 31.12.2007 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 14.523.789,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Hisse Senetleri Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Binde 1 (%5 BSMV Hariç) 315.556,00 TL %2.1727 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Oyakbank A.Ş. Yüzbinde 1.575 (BSMV Dahil) 93,00 TL %0.0006 0,00 TL
Ters Repo Oyakbank A.Ş. O/N Yüzbinde 0.7875 (BSMV Dahil) + Vadeli Yüzbinde 3.15 (BSMV Dahil) 5.476,00 TL %0.0377 0,00 TL
Borsa Para Piyasası Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yüzbinde 2.2625 (BSMV Dahil) 42,00 TL %0.0003 0,00 TL