KARMA FON

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
8.7.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 232.723.602,40 TL
Yatırımcı Sayısı: 103.259,00
Birim Pay Değeri: 0,123866 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.07
VOB 30: (%) 0.72
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 41.02
Ortaklık Payları: (%) 44.23
Özel Sektör Tahvili: (%) 10.88
Ters Repo: (%) 1.30
Banka Bonosu: (%) 0.93
Finansman Bonosu: (%) 0.85

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Cüneyt YÜNGÜL
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Cüneyt YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fonun yatırım stratejisi, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%45 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99