BAŞLANGIÇ EYF

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 29.12.2016
8.7.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 12.783.961,11 TL
Yatırımcı Sayısı: 37.786,00
Birim Pay Değeri: 0,016376 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.26
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 34.65
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 65.09

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
MURAT ATAR
CÜNEYT YÜNGÜL
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
SEMA DOLAŞOĞLU
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Cüneyt YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100