KATILIM KATKI FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 28.2.2020
19.10.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 3.420.910,06 TL
Yatırımcı Sayısı: 17.124,00
Birim Pay Değeri: 0,011577 TL

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payları: (%) 11.16
Kira Sertifikası: (%) 88.84

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
QINVEST PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
HÜSEYİN KEREM ÖZDAĞ
CÜNEYT YÜNGÜL
SEMA DOLAŞOĞLU
MURAT ATAR
Fon Denetçisi : EGEMEN HEPEYİLER
Fon Müdürü : CÜNEYT YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%85 BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ + %10 KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Faaliyet Raporu
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100