HİSSE SENEDİ FONU


01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 68.605.888,69 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo ING Bank A.Ş. O/N Yüzbinde 1 (BSMV Dahil) + Vadeli Yüzbinde 1 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 5.880,39 TL 0,0086% 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ING Bank A.Ş. Yüzbinde 2(BSMV Dahil) 279,56 TL 0,0004% 0,00 TL
Hisse Senetleri Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş., İş Yatırım Men.Değ.A.Ş. ve Ing Men.Değ.A.Ş. OnBinde 3 (BSMV Dahil ) 37.203,50 TL 0,0542% 0,00 TL
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Onbinde 1,3125 (BSMV Dahil) 0,00 TL 0,0000% 0,00 TL
Borsa Para Piyasası Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yüzbinde 2,625 (BSMV Dahil) 1.252,30 TL 0,0018% 0,00 TL
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu ING Bank A.Ş. Yüzbinde 2(BSMV Dahil) 0,00 TL 0,0000% 0,00 TL