DEĞİŞKEN FON

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
8.7.2020 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 803.091.161,70 TL
Yatırımcı Sayısı: 79.006,00
Birim Pay Değeri: 0,063703 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.06
VOB 30: (%) 1.18
Eurobond: (%) 75.53
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 6.45
Özel Sektör Tahvili: (%) 1.22
Ters Repo: (%) 0.74
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 3.15
Banka Bonosu: (%) 11.65

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Sema DOLAŞOĞLU
Murat ATAR
Cüneyt YÜNGÜL
Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Cüneyt YÜNGÜL

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %9 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99