HİSSE SENEDİ FONU


01.01.2012 - 30.09.2012 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 52.827.828,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo ING Bank A.Ş. O/N Yüzbinde 1 (BSMV Dahil) + Vadeli Yüzbinde 1 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 8.598,00 TL 0,0163% 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ING Bank A.Ş. Yüzbinde 2(BSMV Dahil) 103,00 TL 0,0002% 0,00 TL
Hisse Senetleri Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. ve İş Yatırım OnBinde 3 (BSMV Dahil ) 94.878,00 TL 0,1796% 0,00 TL
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Onbinde 1,3125 (BSMV Dahil) 0,00 TL 0,0000% 0,00 TL
Borsa Para Piyasası Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yüzbinde 2,625 (BSMV Dahil) 20.263,00 TL 0,0384% 0,00 TL