DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 6,55 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 702.905.463,42 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 5.14 % 5.21 % 1.47
VOB 30 % 1.95 % 2.08 % 2.17
Dövizli Mevduat % 4.82 % 4.56 % 4.56
Eurobond % 59.96 % 60.20 % 63.30
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 10.80 % 11.11 % 14.21
Özel Sektör Tahvili % 1.65 % 1.70 % 1.65
Ters Repo % 9.14 % 9.16 % 6.72
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.94 % 4.37 % 4.32
Banka Bonosu % 1.02 % 1.03 % 1.01
Finansman Bonosu % 0.57 % 0.58 % 0.59

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,051850 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,053778 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.72
Karşılaştırma Ölçütü % 4.61
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.