DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 591,25 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 3.461.953.962,77 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 1.76 % 1.84 % 0.81
VOB 30 % 0.84 % 0.02 % 0.02
Eurobond % 78.51 % 79.73 % 79.62
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.37 % 3.40 % 3.45
Özel Sektör Tahvili % 0.54 % 0.73 % 0.95
Ters Repo % 0.00 % 0.12 % 1.49
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 8.04 % 4.79 % 4.66
Katılma Belgesi % 7.48 % 8.06 % 7.65
Finansman Bonosu % 0.46 % 1.32 % 1.35

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,268812 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,292767 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.91
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.