KARMA FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 51,19 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 510.705.367,27 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 0.44 % 0.55 % 0.75
VOB 30 % 3.33 % 1.72 % 1.24
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 38.06 % 35.58 % 31.62
Ortaklık Payları % 47.46 % 51.15 % 50.81
Özel Sektör Tahvili % 4.59 % 4.44 % 4.47
Ters Repo % 1.15 % 1.70 % 6.08
Katılma Belgesi % 4.97 % 4.85 % 5.03

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,430970 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,498858 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 15.75
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.