PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 211,42 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 638.116.996,67 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 6.79 % 5.66 % 6.98
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 26.06 % 26.65 % 26.10
Katılma Hesapları % 0.00 % 3.35 % 4.99
Özel Sektör Tahvili % 4.41 % 2.98 % 2.52
Ters Repo % 5.40 % 1.95 % 4.04
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 14.68 % 15.15 % 17.20
Kira Sertifikası % 1.40 % 3.09 % 3.04
Katılma Belgesi % 2.03 % 1.72 % 4.08
Finansman Bonosu % 39.24 % 39.45 % 31.05

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,135091 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,150912 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.71
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.