PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 5,10 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 648.516.783,37 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 0.04 % 0.04 % 0.09
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 25.24 % 27.57 % 30.48
Ters Repo % 67.87 % 72.12 % 40.56
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 21.56
Banka Bonosu % 4.11 % 0.27 % 7.32

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,060588 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,063518 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.84
Karşılaştırma Ölçütü % 5.13
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.