PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 4,99 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 660.700.139,00 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.05 % 0.05 % 0.04
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 27.29 % 28.95 % 25.97
Ters Repo % 34.62 % 41.77 % 50.87
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 24.22 % 16.00 % 10.79
Banka Bonosu % 12.79 % 12.45 % 11.92
Finansman Bonosu % 1.03 % 0.79 % 0.42

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,064589 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,066222 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.53
Karşılaştırma Ölçütü % 2.80
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.