BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 968,29 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 395.440.451,04 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 0.77 % 2.63 % 1.48
VOB 30 % 0.00 % 0.00 % 1.50
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 47.39 % 51.48 % 50.56
Ortaklık Payları % 0.00 % 0.03 % 0.34
Özel Sektör Tahvili % 12.00 % 11.20 % 10.56
Ters Repo % 8.26 % 1.90 % 3.93
Katılma Belgesi % 19.33 % 20.90 % 20.75
Finansman Bonosu % 9.18 % 11.84 % 10.88

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,151321 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,163356 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.95
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.