İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 Nasdaq 100 (Total Return) Endeksi + %40 BIST-KYD Altin Fiyat Agirlikli Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi (TL)

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1.025,07 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 1.502.502.831,61 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 7.54 % 5.11 % 0.38
VOB 30 % 6.37 % 11.29 % 19.14
Ortaklık Payları % 14.58 % 4.86 % 2.00
Ters Repo % 6.84 % 4.31 % 1.43
Yabancı Hisse Senedi % 17.71 % 20.96 % 20.69
Yabancı Yatırım Fonu % 8.24 % 8.11 % 7.41
Kıymetli Maden % 0.00 % 3.55 % 8.44
Katılma Belgesi % 37.55 % 41.81 % 40.52

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,120909 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,146576 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 21.23
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.