OKS KATILIM STANDART EYF

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 24.1.2018
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 61.168.554,38 TL
Yatırımcı Sayısı: 83.058,00
Birim Pay Değeri: 0,017719 TL

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payları: (%) 0.94
Katılma Hesapları: (%) 3.69
Kira Sertifikası: (%) 72.90
Katılma Belgesi: (%) 22.46

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Murat ATAR
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Hüseyin SERT
Sema DOLAŞOĞLU
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır. Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100