PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 258,06 %
Fon Büyüklüğü (16/06/2024) 839.234.360,94 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2024 04.2024 05.2024
Borsa Para Piyasası % 6.98 % 6.55 % 6.17
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 26.10 % 26.78 % 26.48
Özel Sektör Tahvili % 2.52 % 2.51 % 2.29
Ters Repo % 4.04 % 3.44 % 9.62
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 17.20 % 22.80 % 22.78
Katılma Belgesi % 4.08 % 4.54 % 3.54
Finansman Bonosu % 31.05 % 30.73 % 29.13

15/03/2024 - 15/06/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 15/03/2024 Fon Fiyatı : 0,144352 TL 15/06/2024 Fon Fiyatı : 0,162607 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 12.65
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 17.71
KYD 1 Aylık Mevduat % 13.50
KYD O/N Brüt Repo % 13.17
KYD DİBS 91 endeksi % 10.13
KYD DİBS 365 % 12.13
Amerikan Doları % 0.34
Euro % -0.46


15/03/2024 - 15/06/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.