PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 310,97 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 563.916.195,40 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 8.99 % 9.50 % 9.95
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 27.43 % 29.24 % 27.99
Özel Sektör Tahvili % 2.41 % 3.59 % 23.83
Ters Repo % 14.31 % 10.50 % 12.36
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 24.59 % 24.87 % 24.78
Banka Bonosu % 6.68 % 6.60 % 0.32
Finansman Bonosu % 15.59 % 15.70 % 0.76

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,087203 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,090634 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.93
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.