PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 222,13 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 624.571.281,41 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 7.47 % 8.31 % 6.79
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 24.84 % 25.18 % 26.06
Özel Sektör Tahvili % 2.32 % 2.29 % 4.41
Ters Repo % 13.80 % 2.40 % 5.40
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 23.81 % 23.72 % 14.68
Kira Sertifikası % 0.00 % 0.00 % 1.40
Katılma Belgesi % 1.80 % 2.18 % 2.03
Finansman Bonosu % 25.96 % 35.93 % 39.24

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,126075 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,140229 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.23
Karşılaştırma Ölçütü % 9.36
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.