PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 389,13 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 591.637.749,40 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 6.76 % 8.21 % 3.67
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 30.89 % 30.54 % 40.80
Özel Sektör Tahvili % 1.61 % 2.74 % 5.13
Ters Repo % 4.56 % 4.29 % 5.61
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 24.46 % 18.63 % 14.43
Banka Bonosu % 11.77 % 16.36 % 14.63
Finansman Bonosu % 19.95 % 19.23 % 15.72

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,072955 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,075946 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.10
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.