KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 3,32 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 656.024.166,20 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.04 % 0.04 % 0.04
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 80.81 % 78.75 % 76.54
Ortaklık Payları % 11.05 % 11.34 % 12.48
Özel Sektör Tahvili % 3.31 % 3.25 % 2.97
Ters Repo % 0.90 % 2.81 % 2.49
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 2.52 % 2.48 % 4.20
VDMK % 0.87 % 0.84 % 0.83
Banka Bonosu % 0.50 % 0.49 % 0.45

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,019181 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,019899 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.74
Karşılaştırma Ölçütü % 2.56
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.