KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 5 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 85

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 3,18 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 558.921.682,12 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 0.07 % 0.05 % 0.05
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 84.71 % 85.24 % 83.51
Ortaklık Payları % 12.09 % 11.54 % 11.42
Özel Sektör Tahvili % 0.32 % 0.36 % 0.61
Ters Repo % 1.79 % 1.80 % 1.17
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 2.26
VDMK % 1.02 % 1.02 % 0.98

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,015772 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,017595 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.56
Karşılaştırma Ölçütü % 13.15
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.