KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 488,85 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 3.153.792.863,57 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 50.78 % 49.99 % 50.37
Ortaklık Payları % 32.23 % 33.73 % 32.53
Özel Sektör Tahvili % 1.09 % 1.04 % 1.04
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 1.81 % 1.06 % 2.28
VDMK % 0.19 % 0.18 % 0.09
Katılma Belgesi % 13.90 % 14.00 % 13.70

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,056598 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,064515 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.99
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.