DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,22 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 85.381.372,67 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 0.29 % 0.28 % 4.19
VOB 30 % 0.78 % 0.75 % 3.67
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 36.27 % 37.35 % 36.67
Ortaklık Payları % 42.46 % 39.56 % 31.37
Özel Sektör Tahvili % 8.47 % 8.05 % 8.91
Ters Repo % 3.73 % 5.80 % 7.41
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 5.17 % 5.38 % 4.96
Finansman Bonosu % 2.82 % 2.84 % 2.83

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,033225 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,034911 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.07
Karşılaştırma Ölçütü % 4.70
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.