DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,17 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 85.149.336,79 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.48 % 0.83 % 3.33
VOB 30 % 5.86 % 5.11 % 4.56
Dövizli Mevduat % 0.00 % 0.00 % 1.39
Eurobond % 0.00 % 0.00 % 0.33
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 32.30 % 31.11 % 20.99
Ortaklık Payları % 24.97 % 25.28 % 34.17
Özel Sektör Tahvili % 26.34 % 26.12 % 24.96
Ters Repo % 7.35 % 8.89 % 6.43
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.00 % 1.20
Finansman Bonosu % 2.71 % 2.66 % 2.65

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,035890 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,036885 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.77
Karşılaştırma Ölçütü % 2.96
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.