DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 116,78 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 742.628.034,88 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 0.37 % 1.21 % 0.60
VOB 30 % 11.38 % 5.93 % 2.33
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 3.69 % 5.91 % 6.38
Ortaklık Payları % 62.13 % 62.96 % 63.78
Özel Sektör Tahvili % 3.68 % 3.31 % 3.42
Ters Repo % 0.07 % 2.83 % 4.62
Katılma Belgesi % 18.68 % 17.84 % 18.87

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,273753 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,317969 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 16.15
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.