DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 4,92 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 344.793.954,40 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 5.74 % 6.08 % 1.91
VOB 30 % 2.52 % 2.53 % 3.00
Eurobond % 10.46 % 9.93 % 10.47
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 3.30 % 12.22 % 19.38
Ortaklık Payları % 0.00 % 0.00 % 12.21
Özel Sektör Tahvili % 35.03 % 35.02 % 33.05
Ters Repo % 9.45 % 9.50 % 7.18
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 19.50 % 17.69 % 6.88
Katılma Belgesi % 1.59 % 1.60 % 2.13
Finansman Bonosu % 3.99 % 3.96 % 3.80

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,068366 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,070781 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.53
Karşılaştırma Ölçütü % 2.96
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.