DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 307,78 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 1.399.422.446,10 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Borsa Para Piyasası % 0.23 % 1.08 % 2.24
VOB 30 % 25.25 % 14.31 % 4.77
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 3.58 % 5.98 % 6.34
Ortaklık Payları % 47.97 % 47.36 % 47.08
Özel Sektör Tahvili % 3.74 % 3.52 % 3.67
Ters Repo % 0.07 % 3.40 % 7.82
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.24 % 2.64 % 5.72
Katılma Belgesi % 17.86 % 18.92 % 19.37
Finansman Bonosu % 1.06 % 2.80 % 2.99

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,400086 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,454690 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.65
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.