KARMA FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,94 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2020) 232.723.602,40 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2020 05.2020 06.2020
Borsa Para Piyasası % 0.11 % 0.08 % 0.16
VOB 30 % 1.00 % 0.74 % 0.72
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 43.52 % 42.31 % 41.30
Ortaklık Payları % 40.41 % 43.00 % 43.37
Özel Sektör Tahvili % 11.55 % 11.28 % 11.01
Ters Repo % 1.52 % 0.76 % 1.68
Banka Bonosu % 0.98 % 0.95 % 0.92
Finansman Bonosu % 0.90 % 0.88 % 0.84

06/04/2020 - 06/07/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 06/04/2020 Fon Fiyatı : 0,106518 TL 06/07/2020 Fon Fiyatı : 0,122619 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 15.12
Karşılaştırma Ölçütü % 16.04
BİST-100 % 28.69
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.95
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 2.57
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 1.36
Euro % 5.98


06/04/2020 - 06/07/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.