DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 110,48 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 174.294.172,90 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 0.37 % 0.38 % 0.29
VOB 30 % 8.32 % 4.78 % 4.22
Eurobond % 9.85 % 9.94 % 7.58
Ortaklık Payları % 51.08 % 57.35 % 61.48
Özel Sektör Tahvili % 13.82 % 13.71 % 13.48
Ters Repo % 5.06 % 2.02 % 3.07
Katılma Belgesi % 10.17 % 10.50 % 9.83
Finansman Bonosu % 1.34 % 1.34 % 0.06

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,069017 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,078971 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 14.42
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.