DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,08 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2020) 83.771.857,26 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2020 05.2020 06.2020
Borsa Para Piyasası % 3.37 % 6.01 % 4.83
VOB 30 % 4.49 % 4.81 % 5.67
Eurobond % 7.96 % 14.00 % 15.12
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 21.27 % 8.34 % 8.35
Ortaklık Payları % 26.06 % 30.07 % 30.81
Özel Sektör Tahvili % 26.14 % 26.04 % 25.31
Ters Repo % 5.42 % 6.48 % 5.80
Katılma Belgesi % 2.61 % 2.57 % 2.52
Finansman Bonosu % 2.67 % 1.66 % 1.59

06/04/2020 - 06/07/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 06/04/2020 Fon Fiyatı : 0,033832 TL 06/07/2020 Fon Fiyatı : 0,038492 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.77
Karşılaştırma Ölçütü % 2.13
BİST-100 % 28.69
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.95
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 2.57
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 1.36
Euro % 5.98


06/04/2020 - 06/07/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.