DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 4,55 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2020) 335.763.843,30 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2020 05.2020 06.2020
Borsa Para Piyasası % 2.02 % 1.75 % 1.04
VOB 30 % 1.90 % 2.03 % 2.50
Eurobond % 8.99 % 13.82 % 15.17
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 37.15 % 27.82 % 28.17
Ortaklık Payları % 15.25 % 15.12 % 15.78
Özel Sektör Tahvili % 24.24 % 24.10 % 23.81
Ters Repo % 3.71 % 8.76 % 3.45
Katılma Belgesi % 2.57 % 2.49 % 2.51
Banka Bonosu % 0.00 % 0.00 % 3.51
Finansman Bonosu % 4.18 % 4.11 % 4.05

06/04/2020 - 06/07/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 06/04/2020 Fon Fiyatı : 0,067052 TL 06/07/2020 Fon Fiyatı : 0,073455 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 9.55
Karşılaştırma Ölçütü % 2.13
BİST-100 % 28.69
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.95
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 2.57
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 1.36
Euro % 5.98


06/04/2020 - 06/07/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.