DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5,07 %
Fon Büyüklüğü (11/11/2019) 344.622.387,30 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2019 09.2019 10.2019
Borsa Para Piyasası % 8.94 % 2.98 % 0.86
VOB 30 % 3.36 % 2.54 % 2.50
Dövizli Mevduat % 0.00 % 0.09 % 0.05
Eurobond % 14.37 % 14.06 % 10.56
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 8.60 % 7.60 % 7.65
Özel Sektör Tahvili % 25.28 % 25.51 % 34.80
Ters Repo % 9.34 % 8.96 % 8.27
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 24.35 % 24.77 % 21.36
Katılma Belgesi % 0.91 % 1.53 % 1.56
Banka Bonosu % 1.15 % 7.90 % 8.33
Finansman Bonosu % 3.70 % 4.06 % 4.04

10/08/2019 - 10/11/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 10/08/2019 Fon Fiyatı : 0,064802 TL 10/11/2019 Fon Fiyatı : 0,067873 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.74
Karşılaştırma Ölçütü % 4.14
BİST-100 % 3.77
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.72
KYD O/N Brüt Repo % 4.14
KYD DİBS 91 endeksi % 4.50
KYD DİBS 365 % 6.55
Amerikan Doları % 4.78
Euro % 3.33


10/08/2019 - 10/11/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.