DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 638,48 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 3.544.663.688,87 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 0.20 % 0.34 % 1.76
VOB 30 % 1.11 % 0.85 % 0.84
Eurobond % 79.63 % 79.61 % 78.51
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.51 % 2.62 % 2.37
Özel Sektör Tahvili % 0.56 % 0.55 % 0.54
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 8.87 % 8.00 % 8.04
Katılma Belgesi % 7.12 % 8.03 % 7.48
Finansman Bonosu % 0.00 % 0.00 % 0.46

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,250856 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,276231 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.12
Karşılaştırma Ölçütü % 10.13
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.