DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 6,58 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 693.487.985,80 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 6.51 % 5.14 % 5.21
VOB 30 % 1.88 % 1.95 % 2.08
Dövizli Mevduat % 9.45 % 4.82 % 4.56
Eurobond % 55.54 % 59.96 % 60.20
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 10.39 % 10.80 % 11.11
Özel Sektör Tahvili % 1.27 % 1.65 % 1.70
Ters Repo % 9.13 % 9.14 % 9.16
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.26 % 4.94 % 4.37
Banka Bonosu % 1.01 % 1.02 % 1.03
Finansman Bonosu % 0.57 % 0.57 % 0.58

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,052392 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,052351 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -0.08
Karşılaştırma Ölçütü % 2.80
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.