DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 766,68 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 2.038.179.076,00 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 0.42 % 0.54 % 0.33
VOB 30 % 2.39 % 1.27 % 1.16
Eurobond % 78.73 % 79.52 % 78.81
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 6.43 % 6.96 % 7.13
Özel Sektör Tahvili % 2.16 % 2.10 % 7.61
Katılma Belgesi % 2.79 % 3.54 % 4.68
Banka Bonosu % 1.68 % 1.53 % 0.07
Finansman Bonosu % 4.56 % 4.42 % 0.21

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,121593 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,131695 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.31
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.