DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 6,67 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 770.450.359,60 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.26 % 0.06 % 0.06
VOB 30 % 2.20 % 2.17 % 1.36
Dövizli Mevduat % 0.56 % 0.00 % 0.28
Eurobond % 65.55 % 67.40 % 67.84
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 20.02 % 19.71 % 19.22
Özel Sektör Tahvili % 1.64 % 1.60 % 1.55
Ters Repo % 4.35 % 3.64 % 4.13
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.68 % 4.88 % 5.01
Finansman Bonosu % 0.56 % 0.55 % 0.55

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,053796 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,057675 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.21
Karşılaştırma Ölçütü % 5.97
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.