BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 1.040,00 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 409.685.206,63 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 1.14 % 1.04 % 0.77
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 34.36 % 42.21 % 47.39
Özel Sektör Tahvili % 18.31 % 16.14 % 12.00
Ters Repo % 3.40 % 1.52 % 8.26
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 2.22 % 4.53 % 3.06
Katılma Belgesi % 18.78 % 19.07 % 19.33
Finansman Bonosu % 13.94 % 12.98 % 9.18

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,137759 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,157131 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 14.06
Karşılaştırma Ölçütü % 7.59
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.