BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 1.334,49 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 242.402.018,50 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 0.23 % 0.11 % 0.20
VOB 30 % 0.25 % 0.43 % 0.46
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 60.32 % 61.50 % 61.19
Ortaklık Payları % 0.00 % 0.00 % 0.13
Özel Sektör Tahvili % 23.82 % 26.57 % 27.78
Ters Repo % 5.08 % 0.62 % 3.37
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.25 % 0.98
Banka Bonosu % 2.32 % 2.56 % 2.70
Finansman Bonosu % 1.95 % 3.13 % 3.19

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,074347 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,072468 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -2.53
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.