BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 17,93 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 305.888.304,40 TL
Fonun Sermayesi 250.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.18 % 0.14 % 0.09
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 69.56 % 70.68 % 74.13
Özel Sektör Tahvili % 20.63 % 19.88 % 19.38
Ters Repo % 0.95 % 0.96 % 1.83
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.11 % 3.03 % 0.69
Katılma Belgesi % 1.80 % 1.75 % 0.40
Banka Bonosu % 2.47 % 2.34 % 2.30
Finansman Bonosu % 1.29 % 1.22 % 1.21

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,066889 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,068399 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.26
Karşılaştırma Ölçütü % 2.72
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.