AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,30 %
Fon Büyüklüğü (13/08/2020) 17.362.728,80 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

05.2020 06.2020 07.2020
Borsa Para Piyasası % 2.18 % 1.38 % 1.16
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 8.30 % 6.80 % 3.45
Ortaklık Payları % 61.54 % 61.49 % 61.04
Özel Sektör Tahvili % 1.33 % 1.23 % 1.14
Ters Repo % 5.38 % 3.00 % 3.42
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 5.48 % 6.79 % 6.31
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.00 % 1.20
Banka Bonosu % 8.71 % 13.95 % 15.56
Finansman Bonosu % 7.10 % 5.36 % 6.71

12/05/2020 - 12/08/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 12/05/2020 Fon Fiyatı : 0,012381 TL 12/08/2020 Fon Fiyatı : 0,013345 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.79
Karşılaştırma Ölçütü % 2.13
BİST-100 % -98.88
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.79
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 1.67
KYD DİBS 365 % -1.49
Amerikan Doları % 3.91
Euro % 12.83


12/05/2020 - 12/08/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.