AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 569,24 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 165.819.860,30 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 0.35 % 0.35 % 0.36
VOB 30 % 2.33 % 2.29 % 1.92
Ortaklık Payları % 82.38 % 84.37 % 85.61
Özel Sektör Tahvili % 0.00 % 0.00 % 8.21
Ters Repo % 5.23 % 2.73 % 3.47
Banka Bonosu % 3.03 % 3.74 % 0.16
Finansman Bonosu % 6.68 % 6.52 % 0.28

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,024717 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,029229 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 18.25
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.