TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 3,76 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 58.808.912,64 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 6.18 % 5.61 % 0.42
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 14.98 % 18.03 % 6.56
Ortaklık Payları % 3.16 % 3.05 % 4.46
Özel Sektör Tahvili % 15.27 % 14.15 % 13.04
Ters Repo % 9.04 % 7.54 % 6.08
Katılma Belgesi % 2.22 % 2.63 % 3.36
Banka Bonosu % 24.08 % 22.17 % 24.25
Finansman Bonosu % 25.06 % 26.82 % 41.83

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,014788 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,015637 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.74
Karşılaştırma Ölçütü % 2.96
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.