OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF


01.01.2018 / 31.12.2018 Dönemi Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi

Fon Kodu Fon Ünvanı Açıklama
NHF NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 2018 yılı fon işletim gideri paylaşım oranı kurucu emeklilik şirketi %79.85, portföy yönetim şirketi %20.15 olarak gerçekleşmiştir.