KATKI FONU


01.01.2015 / 31.12.2015 Dönemi Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi

Fon Kodu Fon Ünvanı Açıklama
IGE NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI FONU 2015 yılı fon işletim gideri paylaşım oranı kurucu emeklilik şirketi %81.49, portföy yönetim şirketi %18.51 olarak gerçekleşmiştir.