OKS STANDART EYF

Karşılaştırma Ölçütü % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 6,24 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 83.989.163,42 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.33 % 0.25 % 0.18
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 64.91 % 62.11 % 59.56
Ortaklık Payları % 2.12 % 4.99 % 7.40
Ters Repo % 0.89 % 0.63 % 0.86
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 18.52 % 17.20 % 12.48
Kira Sertifikası % 0.00 % 0.00 % 0.58
Katılma Belgesi % 12.06 % 12.30 % 13.40
Banka Bonosu % 1.17 % 1.82 % 1.37
Finansman Bonosu % 0.00 % 0.69 % 4.18

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,013068 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,013501 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.31
Karşılaştırma Ölçütü % 2.78
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.