BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

Karşılaştırma Ölçütü %60 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 4,90 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 10.325.801,19 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Katılma Hesapları % 53.95 % 33.92 % 32.83
Özel Sektör Tahvili % 0.00 % 0.00 % 63.85
Kira Sertifikası % 46.05 % 66.08 % 3.32

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,020196 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,021042 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.19
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.