BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

Karşılaştırma Ölçütü %60 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,05 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 7.957.040,86 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Katılma Hesapları % 76.23 % 84.92 % 88.84
Kira Sertifikası % 4.73 % 15.08 % 11.16

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,015023 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,015368 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.30
Karşılaştırma Ölçütü % 2.73
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.