OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3 dür.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 29,69 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 7.887.463,35 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 2.87 % 2.47 % 2.98
VOB 30 % 2.42 % 1.64 % 1.41
Ortaklık Payları % 82.69 % 83.74 % 85.16
Özel Sektör Tahvili % 0.00 % 0.00 % 9.90
Banka Bonosu % 3.39 % 4.09 % 0.19
Finansman Bonosu % 8.63 % 8.06 % 0.37

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,022530 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,026653 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 18.30
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.