BAŞLANGIÇ EYF

Karşılaştırma Ölçütü %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 6,97 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 12.693.503,91 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 3.09 % 2.63 % 4.17
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 15.28 % 19.37 % 26.28
Katılma Hesapları % 7.82 % 6.56 % 3.58
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 63.27 % 60.65 % 58.90
Kira Sertifikası % 5.81 % 5.25 % 7.07

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,017501 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,018181 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.89
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.