BAŞLANGIÇ EYF

Karşılaştırma Ölçütü %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,08 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 12.371.968,01 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 2.24 % 2.05 % 2.07
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 26.26 % 24.50 % 25.74
Ters Repo % 3.41 % 4.86 % 3.70
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 68.08 % 68.60 % 68.49

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,015508 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,015880 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.40
Karşılaştırma Ölçütü % 2.61
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.