OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 12.2.2018
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 1.135.754,82 TL
Yatırımcı Sayısı: 371,00
Birim Pay Değeri: 0,015902 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 8.84
VOB 30: (%) 7.24
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 9.60
Ortaklık Payları: (%) 2.54
Özel Sektör Tahvili: (%) 7.21
Katılma Belgesi: (%) 1.80
Banka Bonosu: (%) 24.30
Finansman Bonosu: (%) 38.48

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
MURAT ATAR
MEHMET FATİH SUBAŞILAR
HÜSEYİN SERT
SEMA DOLAŞOĞLU
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, “Temkinli Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 1-2 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100