DENGELİ DEĞİŞKEN FON


01.01.2010 - 31.12.2010 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 89.830.095,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo ING Bank A.Ş. O/N Yüzbinde 0.0525 (BSMV Dahil) + Vadeli Yüzbinde 0.0525 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 28.723,00 TL 0,0320% 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ING Bank A.Ş. Yüzbinde 1.050 (BSMV Dahil) 2.719,00 TL 0,0030% 0,00 TL
Hisse Senetleri Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. OnBinde 7 (%5 BSMV Hariç) 114.288,00 TL 0,1272% 0,00 TL
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) ING Bank A.Ş. Onbinde 1,5 (BSMV hariç) 0,00 TL 0,0000% 0,00 TL