KATKI FONU


01.01.2019-30.06.2019 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 432.093.243,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Hisse Senedi Komisyonu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1.5 (BSMV Dahil) 9.324,00 TL 0,002158% 62.163.780,00 TL 14,39%
Hisse Senedi Komisyonu Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1.5 (BSMV Dahil) 3.782,00 TL 0,000875% 25.214.813,00 TL 5,84%
Hisse Senedi Komisyonu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1.5 (BSMV Dahil) 38,00 TL 0,000009% 252.450,00 TL 0,06%
Takasbank Para Piyasası Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2,75 (BSMV Dahil) 2.250,00 TL 0,000521% 59.323.000,00 TL 13,73%
Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Komisyonu Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1.905 (BSMV Dahil) 32.726,00 TL 0,007574% 1.717.873.913,00 TL 397,57%
Ters Repo Komisyonu Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 0,772(BSMV Dahil)*Gün Sayısı 15.575,00 TL 0,003605% 1.436.999.999,00 TL 332,57%