DİNAMİK DEĞİŞKEN FON


01.01.2017 - 31.03.2017 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 83.268.439,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 (BSMV Dahil) 1.650,17 TL 0,001982% 142.500.000,00 TL 171,133267%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1.905 (BSMV Dahil) 406,68 TL 0,000488% 21.347.765,00 TL 25,637283%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 2,5 (BSMV Dahil) 1.275,36 TL 0,001532% 5.101.334,00 TL 6,126371%
Takasbank Para Piyasası Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2,75 (BSMV Dahil) + 7 gün üzeri Yüzbinde 0,35 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 4.904,02 TL 0,005889% 148.435.000,00 TL 178,260817%