DENGELİ DEĞİŞKEN FON


01.01.2016 - 30.12.2016 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 343.398.657,82 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 (BSMV Dahil) 14.399,56 TL 0,004193% 1.219.000.000,00 TL 354,981003%
Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 (BSMV Dahil) 22.983,46 TL 0,006693% 2.004.500.000,00 TL 583,723889%
Vadeli Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 826,88 TL 0,000241% 23.000.000,00 TL 6,697755%
Vadeli Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 2.177,22 TL 0,000634% 36.000.000,00 TL 10,483442%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2 (BSMV Dahil) 1.606,20 TL 0,000468% 80.310.205,00 TL 23,386872%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1.905 (BSMV Dahil) 1.762,63 TL 0,000513% 92.526.785,00 TL 26,944422%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 3 (BSMV Dahil) 24.236,29 TL 0,007058% 79.753.743,00 TL 23,224827%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 2,5 (BSMV Dahil) 1.506,24 TL 0,000439% 8.288.686,00 TL 2,413721%
Takasbank Para Piyasası Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2,75 (BSMV Dahil) + 7 gün üzeri Yüzbinde 0,35 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 63.829,82 TL 0,018588% 1.001.274.000,00 TL 291,577727%
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1,1932 (BSMV Dahil) 0,00 TL 0,000000% 0,00 TL 0,000000%