DENGELİ DEĞİŞKEN FON


01.01.2006 - 30.09.2006 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 14.111.193,00 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Hisse Senetleri Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Binde 1 (%5 BSMV Hariç) 102.856,00 TL %0.73 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Oyakbank A.Ş. Yüzbinde 2.363 (BSMV Dahil) 803,00 TL %0.0057 0,00 TL
Ters Repo Oyakbank A.Ş. O/N Yüzbinde 1.181 (BSMV Dahil) + Vadeli Yüzbinde 4.725 (BSMV Dahil) 6.135,00 TL %0.0435 0,00 TL
Borsa Para Piyasası Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. Yüzbinde 2.2625 (BSMV Dahil) 151,00 TL %0.0011 0,00 TL