Tarih Karşılaştır

FON ADI FON FİYATI (TL)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK KATKI FON 0,061221
NN HAYAT VE EMEKLİLİK ALTIN FON 0,141813
NN HAYAT VE EMEKLİLİK QİNVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 0,044355
NN HAYAT VE EMEKLİLİK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,126623
NN HAYAT VE EMEKLİLİK BORÇLANMA FON 0,157571
NN HAYAT VE EMEKLİLİK DEĞİŞKEN FON 0,277586
NN HAYAT VE EMEKLİLİK DENGELİ DEĞİŞKEN FON 0,435110
NN HAYAT VE EMEKLİLİK DİNAMİK DEĞİŞKEN FON 0,301737
NN HAYAT VE EMEKLİLİK STANDART FON 0,153172
NN HAYAT VE EMEKLİLİK HİSSE FON 1,493687
NN HAYAT VE EMEKLİLİK KARMA FON 0,474158
NN HAYAT VE EMEKLİLİK PARA PİYASASI FONU 0,140585